Profile

Cover photo
Giao Xu Thanh Da
Works at Giáo xứ
Lived in Nghê An
2 followers|158,645 views
About
Story
Tagline
Giáo Xứ Thanh Dạ, thuộc giáo phận Vinh,(Quỳnh Thanh-Quỳnh Lưu-Nghệ An-Việt Nam)
Bragging rights
Giáo xứ Thanh Dạ có 5 giáo Họ, 12 183 giáo dân
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Nghê An - Vinh - Quỳnh Lưu - Cầu Giat
Work
Employment
  • Giáo xứ
    present
  • Giáo Xứ Vinh, Nghệ An
    present
Links
Other profiles