Profile

Cover photo
Đoàn Văn Khải
Worked at Số 2 - Phù Đổng Thiên Vương - Bắc Ninh
Lived in Bắc Ninh
65,758 views
About
Work
Occupation
Giám đốc NHCSXH tỉnh BN
Employment
  • Số 2 - Phù Đổng Thiên Vương - Bắc Ninh
    Giám đốc
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Bắc Ninh - Bắc Ninh