Profile

Cover photo
nguyenle nguyenle
Works at Lê Ngọc Duy Toàn
61,498 views
About
Story
Tagline
Tôi không biết chữ "ngờ"
Work
Occupation
Technical Consultant
Employment
  • Lê Ngọc Duy Toàn
    Trưởng vùng Đồng Tháp, present