Profile

Scrapbook photo 1
Scrapbook photo 2
Scrapbook photo 3
Scrapbook photo 4
Scrapbook photo 5
Ljiljana Kovac
Works at Clinical Centre of Serbia, Clinic of Ophthalmology, Department for Refractive Errors and Contact Lenses
Attended University of Belgrade
Lives in Beograd
1 follower|49,262 views
About
Story
Introduction
Ljiljana Kovac’s Summary
MD, Primarius, (Prim.Dr.)
CURRENT POSITION - Consultant and Clinical Senior Lecturer in Contactology, Senior Staff Member at the Clinic of Ophthalmology, Head of Refractive Errors and Contact Lens Department (Clinical Centre of Serbia, Belgrade)
Subspecialty: Contact Lenses.
Special interest -Treatment of keratoconus, therapeutic contact lenses and pediatric contact lenses.
PROFESSIONAL ACTIVITIES
• Contact Lenses Specialist and Clinical Consultant Ophthalmologist
• Lecturer at the Serbian University Educational Courses for the Diploma of Contactology
• Practical educational teaching, training and coaching covering the refraction area, contactology and the use of contact lenses in ophthalmology to the following professional audience:
- Students at Faculty of Medicine at the University of Belgrade (1991 - 2001)
- MDs specializing in ophthalmology (1991 - present)
- Ophtalmologists on subspecialization in contactology (1991 - present)
PROFESSIONAL AFFILIATIONS
• Member of the Society of Ophthalmologists of Serbia.
• President of the Executive Board and Member of the Presidium of the Contact Lens Society of Ophthalmologists of Serbia 2007-2011 (COLSS)
• Member of the European Contact Lens Society (ECLSO).
• National Representative in ECLSO (2007-2011, periodical).
• Member of the Ophtalmology section of the Serbian Medical Society.
• Member of the Serbian Medical Chamber.
• Co-founder (1992) and member of the Workers Union of Doctors and Pharmacists.
• Member of the United Nations Women`s Guild (UNWG), a non-governmental humanitarian organization with the United Nations and UNWG Health Forum (during years of living in Vienna, 2001-2005). On my personal initiative, UNWG awarded substantial financial aid on two occasions to the Child Clinic and Autistic Patients Stationary, both in Belgrade, Serbia.

Prim. dr Ljiljana Kovac - Svoju stručnu i pedagošku aktivnost usmerila je na oblast refrakcije oka i na primenu kontaktnih sočiva u oftalmologiji. Radi u Institutu za očne bolesti Kliničko bolničkog centra Srbije u Beogradu i šef je Kabineta za kontaktna sočiva i refrakciju oka. Bila je osnivač, član Predsednistva i Sekretar Udruženja kontaktologa Srbije od 1997. do 2000. godine, a potom i član Inicijativnog odbora za osnivanje Društva oftalmologa kontaktologa SCG. Takođe, bila je predsednik Izvršnog odbora Društva oftalmologa kontaktologa Srbije (COLSS) i član Predsedništva ovog stručnog udruženja od 2007 do 2011. Zatim, član je Udruženja oftalmologa kontaktologa Evrope (ECLSO), Udruženja oftalmologa Srbije, Oftalmološke sekcije Srpskog lekarskog društva I Lekarske komore Srbije.
Predavač je na edukacionom kursu Savremena primena kontaktnih sočiva za oftalmologe koji organizuje Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Društvo kontaktologa Srbijei Klinički centar Srbije.
Prikazala je oko 70 radova (kao autor ili koautor) na domaćim i međunarodnim kongresima. Svi ti radovi prošli su stručnu kritiku ili recenziju i kao takvi objavljeni su u oftalmološkoj literaturi u obliku zbornika radova ili sažetka sa kongresa ili pak u stručnim časopisima sa recenzijom.
Za vreme boravka u Beču od 2001 – 2005. godine bila je član nevladine humanitarne organizacije pri Ujedinjenim Nacijama - United Nations Women`s Guild (UNWG) i njihovog Health Forum-a. Ova organizacija je na njenu inicijativu u dva navrata dodelila značajnu sumu novca Dečijoj Klinici u Tiršovoj i Stacionaru za autistične osobe na Bežanijskoj kosi.

Education
  • University of Belgrade
    Medicine
Basic Information
Gender
Female