Profile

Cover photo
sma5 padang
4 followers|18,882 views
About
Story
Introduction

PROFIL SEKOLAH

 

Nama Sekolah                         : SMA NEGERI 5 PADANG

SK Sekolah                             : No.0298/D/1982

                                                Tanggal : 09 Oktober 1982

NSS                                         : 301086109005

NPSN                                      : 10303502

NIS                                         : 300050

Alamat                                    : Jln. Balai Baru

Kelurahan                                : Gunung Sarik

Kecamatan                              : Kuranji

Kota                                        : Padang

Provinsi                                   : Sumatera Barat

            Kode Pos                    : 25158

            Telpon / Fax                : (0751) 498055

            E-mail                         : sma5padang@gmail.com

            Web                           : http://sma5padang.sch.id


No Rekening                           : 1005.0210.04110-6

Nama Bank                             : Bank Pembangunan Daerah Capem Siteba

Nama Pemegang Rekening     :

a.       Drs. Syahrial Syamah    : Kepala SMA Negeri 5 Padang

b.      Mulyari                          : Pembantu Bendahara Pengeluaran

 

1. Kepala Sekolah

1.      Nama Lengkap            : Ir. H. Syahrul

2.      NIP                             : 19580407 197903 1 004

3.      Pangkat / Gol              : Pembina IV/b

4.      Pendidikan                  : Sarjana / SI

5.      Jurusan                       : Ketrampilan Pertanian


Links
Other profiles