Profile

Cover photo
ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี Udonthani Municipality Public Library
4,132 views
About
Story
Introduction

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีได้เปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมี ฯพณฯ ท่านนายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และได้นิมนต์ท่านหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน เดินทางมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคล          

อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี เป็นอาคารรูปทรงทันสมัย 3 ชั้น ขนาดกว้าง 31 เมตร ยาว 33 เมตร พื้นที่ใช้สอยกว่า 2,000 ตร.เมตร ตั้งอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีสถานที่สำหรับนั่งอ่านหนังสือภายในห้องสมุดมากถึง 300 ที่นั่ง มีบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 28 เครื่อง (ชั้น 3) มีหนังสือ /วารสารให้อ่านมากมาย ข้อมูลทันสมัย (update) อยู่เสมอ นอกจากนี้ ได้มีการจัดซื้อระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ห้องสมุดอัตโนมัติ มาใช้ในการบริหารงานของห้องสมุด ทำให้ห้องสมุดมีบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความสะดวกให้กับประชาชนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดให้มากที่สุด เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นคลังความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ