Profile

Cover photo
Vinistra Vinistra
485 views
About
Story
Introduction
VINISTRA – Udruga vinogradara i vinara Istre, osnovana je 1994. godine u cilju pružanja stručne pomoći članovima, boljeg povezivanja proizvođača, zastupanja njihovih interesa, njegovanju i održavanju tradicionalnih običaja vezanih uz vinarstvo, boljoj prezentaciji i promociji vina, te stvaranju imidža istarskih vina kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda.
Links