Profile

Cover photo
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
About
Story
Introduction
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranou na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. 

CIEĽ 
Cieľom činnosti ZKSM je napomáhať osobnostnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život, umožniť prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoji spoločnosti a cirkvi.
Pri napĺňaní tohto cieľa sa snažíme zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva a podporovať rovnosť a porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych pomerov.
Links
Other profiles
Basic Information
Gender
Male